Autyzm jest całościowym zaburzeniem rozwojowym, nadal niestety nie znaleziono  przyczyny problemów neurologicznych, które się z nim wiążą. Badania nad układem nerwowym i sposobami przywracania jego właściwego funkcjonowania doprowadziły zachodnich naukowców do wniosku, że znaczącym czynnikiem – także w terapii autyzmu – może być zapewnienie komórkom mózgowym odpowiedniego poziomu dotlenienia przy wykorzystaniu komory hiperbarycznej.

Hyperbaric-Oxygen-Therapy-1

 

Amerykańscy lekarze z dumą relacjonują efekty tego rodzaju zabiegów, podkreślając wyraźnie zauważalną poprawę stanu dzieci z autyzmem, lepszy kontakt wzrokowy, usprawnienie funkcjonowania społecznego i rozumienia języka. Liczne badania kliniczne, prowadzone nie tylko w Stanach Zjednoczonych na temat wpływu terapii hiperbarycznej na dzieci ze zdiagnozowanym autyzmem, jednoznacznie stwierdzają poprawę stanu zdrowia pacjentów. Terapia tlenowa w komorze hiperbarycznej poprawia interakcję społeczną, funkcjonowanie układu sensorycznego i kognitywnego oraz kontakt wzrokowy u dzieci autystycznych – informują naukowcy z International Child Development Resource Centre na Florydzie, których wyniki badań publikuje pismo „BMC Pediatrics”.

Amerykańskie badanie kliniczne (podwójnie ślepa próba) z roku 2009 udowadniające jednoznacznie skuteczność HBOT w leczeniu autyzmu.

W tym badaniu wzięło udział 62 dzieci z autyzmem w wieku od 2 do 7 lat. (badanie odbyło się w sześciu ośrodkach na terenie Stanów Zjednoczonych). Dzieci zostały losowo przydzielone do jednej z dwóch grup:

  • leczonej 24-procentowym tlenem w ciśnieniu 1,3 ATA (30% wyższym od atmosferycznego)
  • wdychającej powietrze przy lekko podniesionym ciśnieniu 1,03 ATA.(3% wyższym od atmosferycznego.)

W obu przypadkach zabiegi trwały 40 godzin.

U dzieci z pierwszej grupy odnotowano znaczną poprawę ogólnego funkcjonowania, a także w rozumieniu języka, kontaktach społecznych, kontakcie wzrokowym i tzw. świadomości czuciowej. U 30% dzieci z pierwszej grupy lekarze odnotowali bardzo dużą lub dużą poprawę, podobny zapis pojawił się zaś tylko u 8% członków grupy kontrolnej. Ogółem poprawę zaobserwowano u 80% dzieci z grupy pierwszej i u 38% dzieci z grupy drugiej.

Dan Rossignol HBOTSzef zespołu badawczego, dr Dan Rossignol z International Child Development Resource Centre wskazuje jednoznacznie, że hiperbaria tlenowa staje się w USA coraz popularniejsza w leczeniu autyzmu. Początkowo on sam podchodził sceptycznie do tej metody, ale gdy terapia hiperbaryczna pomogła jego dwóm autystycznym synom, postanowił rozpocząć badania naukowe nad zastosowaniem  hiperbarii w leczeniu tego schorzenia. „Z pewnością nie możemy mówić o leku na autyzm, ale na pewno o znacznej poprawie jakości życia” – mówi autor badań.

Inne przykłady znacznej poprawy w wyniku leczenia tlenem w komorze hiperbarycznej potwierdza dr Paul G. Harch w książce „The Oxygen Revolution”. Jednym z dzieci leczonych w komorze hiperbarycznej jest Brian którego relacje z rówieśnikami znacznie się poprawiły, a jego mowa stała się płynna i bardziej zrozumiała.

James Neubreder hbotTakże zdaniem dr Jamesa Neubrandera, który od połowy lat 90. opiekował się ponad 5 000 dzieci z autyzmem i poświęcił na pracę terapeutyczną ze swoimi pacjentami ponad 75 000 godzin, tlenoterapia hiperbaryczna jest jednym z najcenniejszych narzędzi w leczeniu tego schorzenia. Aż 80% rodziców jego małych pacjentów zauważyło pozytywne zmiany u swoich pociech i potwierdziło, że terapia HBOT rzeczywiście przynosi efekty.

Skuteczność stosowania komory hiperbarycznej w leczeniu autyzmu potwierdza również Dr Macari z Carmel Clinic „dysponujemy wieloma wynikami badań dzieci autystycznych, które dowodzą znacznej poprawy funkcjonowania mózgu po zastosowaniu tlenoterapii hiperbarycznej”

Dzieje się to dlatego, że następuje dotlenienie mózgu i poprawa jego ukrwienia, usprawnienie procesu eliminacji z komórek, tkanek i narządów szkodliwych toksyn, zmniejszenie stanu zapalnego i prozapalnych substancji biochemicznych, ośmiokrotne zwiększa się ilości komórek macierzystych, następuje redukcja stresu oksydacyjnego,  eliminuje duże ilości bakterii i drożdżaków, redukuje stany zapalne, pobudza się produkcja i wykorzystanie serotoniny oraz zwiększa znacznie produkcję nowych mitochondriów.

ukrwienie mozgu hbot

Podsumowując, badania naukowe sprawdzające zastosowanie terapii tlenem w komorze hiperbarycznej u pacjentów z autyzmem potwierdzają:

  • poprawę umiejętności komunikowania się (zwiększenie zasobu słownictwa, budowanie dłuższych zdań, częstsze zadawanie pytań), większą aktywność i zaangażowanie,
  • zmniejszenie lękliwości i objawów frustracji, lepszy kontakt wzrokowy (zdolność do patrzenia w oczy podczas udzielania odpowiedzi, utrzymywanie dłuższego kontaktu wzrokowego, umiejętność właściwej interpretacji ekspresji twarzy), nowy poziom
  • rozumienia związków przyczynowo-skutkowych (rozumienie nowych pojęć, świadomość konsekwencji), lepsze radzenie sobie z rozwiązywaniem problemów (dużo dokładniej i w krótszym czasie), poprawę w zakresie rozumienia języka (większą dociekliwość,
  • inicjowanie nowych zadań, badanie nowych możliwości), wzrost apetytu (skłonność do próbowania nowych pokarmów, przybieranie na wadze),
  • lepsze funkcjonowanie jelit.

hyperbarics

 

Poniżej zamieszczamy linki do badań naukowych potwierdzających terapeutyczne działanie tlenoterapii w walce z autyzmem:

 Hyperbaric treatment for children with autism: a multicenter, randomized, double-blind, controlled trial- Daniel A Rossignol, Lanier W Rossignol, Scott Smith,Cindy Schneider, Sally Logerquist, Anju Usman, Jim Neubrander, Eric M Madren,Gregg Hintz, Barry Grushkin and Elizabeth A Mumper

http://bmcpediatr.biomedcentral.com/articles/10.1186/1471-2431-9-21

Hyperbaric oxygen in the treatment of childhood autism: a randomised controlled trial – Sampanthavivat M , Singkhwa W , Chaiyakul T , Karoonyawanich S , Aipru H.

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/229874

Hyperbaric oxygen treatment in autism spectrum disorders  – Daniel A Rossignol, James J Bradstreet, Kyle Van Dyke, Cindy Schneider, Stuart H Freedenfeld, Nancy O’Hara, Stephanie Cave, Julie A Buckley, Elizabeth A Mumper

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3472266/

 

autisme-cout